volg ons op Facebook

Go!

Tips & Trucs

Voor professioneel advies bent u bij Nieuwinckel aan het juiste adres. Om u alvast op weg te helpen geven we u hier een paar tips.

 

Vocht

vocht.jpgkan op verschillende manieren een woning binnendringen. Zo kan vocht via de ondergrond (opstijgend vocht) binnendringen maar ook via barstjes en openingen in de ondergrond insijpelen. Dit zijn structurele problemen die eerst dienen aangepakt te worden vooraleer een verfsysteem te kunnen toepassen.

Vochtige muren kunnen ook ontstaan door vochtcondensatie op de wanden. In dit geval kan een geschikt verfsysteem enige soelaas brengen.

Belangrijk te vermelden dat vocht tot grotere problemen kan leiden en een gevaar voor de gezondheid vormt.

Oplossing

Condensvocht in een ruimte is meestal het gevolg van een hoge relatieve vochtigheidsgraad van de lucht in die ruimte en de aanwezigheid van de zgn koude bruggen. Men moet hier structurele maatregelen treffen zoals het thermisch isoleren van de kooude bruggen en het voldoende ventileren  om de relatieve vochtigheidsgraad van de lucht te verlagen.

In de praktijk is dit echter vaak niet haalbaar zodat het aanbrengen van een minder poreus verfsysteem zich opdringt (dit om schimmelvorming op en/of onthechting van de verffilm te vermijden).

Hou alleszinds rekening dat bij het aanbrengen van watergedragen dispersieverven het relatief vochtgehalte maximum 85% mag zijn.

Barsten

barst.jpgMen kan grosso modo 2 soorten barsten onderscheiden: gestabileerde en dynamische barsten. Gestabilieerde barsten komen vaak voor in ouder pleisterwerk. Het zijn vaak kleinere haarscheurtjes die in grotere aantallen voorkomen. Dynamische barsten zijn meestal groeter, langer en breder dan gestabiliseerde barsten.  Ze zijn vaak een gevolg van trillingen, verschillende uitzettingscoëfficiënten en andere invloeden waardoor ze blijven bewegen.

Oplossing

Gestabiliseerde barsten kunnen opgevuld worden met een reparatiemiddel bijvoorbeeld PG 2300 en uitgevlakt worden met een wandegalisatieproduct zoals bijvoorbeeld Sigmafill en Sigma Egalisatiepleister KV. Dynamische barsten zijn minder éénvoudig te repareren. Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van een glasweefsel al dan niet met structuur. Deze kan afgewerkt worden met een muurverf.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een betere ervaring voor de gebruiker.
Lees onze privacy & cookie verklaring